Bài viết nổi bật

  Bình luận mới

  Người gửi:
  Bài viết: Kinh nghiệm làm CMND và Hộ chiếu (Passport) t...
  Người gửi:
  Bài viết: Kinh nghiệm làm CMND và Hộ chiếu (Passport) t...
  Người gửi:
  Bài viết: Kinh nghiệm làm CMND và Hộ chiếu (Passport) t...
  Người gửi:
  Bài viết: Phần mềm hay - Danh ngôn desktop

  Thống kê

  Thông tin
  Thành viên có bài viết nhiều nhất:
    1    hungtuan102 214
    2    thientuhuynh 70
    3    anhhungthuysan 22
    4    admin 8
    5    Mách Dương 7
    6    angiangtoday.com 6
    7    huyentran_12b2 5
    8    gocmuaban.vn 5
    9    boyhendy84 4
    10    linhlinh 3

  Thành viên:
    Tổng số: 461   ( +0 )
    Đăng nhập trong tháng này: 0
    Đăng nhập trong 1 giờ qua: 0
    Bị BANNED: 276

  Bài viết:
    Tổng số: 381  ( +0 )
    trong tháng này: 0
    trong 1 giờ qua: 0
    chờ duyệt: 1

  Bình luận:
    Tổng số: 277  ( +0 )
    trong tháng này: 0
    trong 1 giờ qua: 0

  Đăng nhập

  

  Trò chuyện

  admin
  admin
  Today18:08:49

  Bạn thanhlam ơi, bài viết thi tuyển công chức mình đã đăng lên trước rồi.
  Nếu bạn muốn đăng bài thì nên viết dài hơn 1 chút.
  Nếu tin ngắn thì bạn ghi vô phần Trò Chuyện bên tay phải ấy.
  Cám ơn bạn.
  Reply
  admin
  admin
  25 Tháng mười hai 2014

  xiexie
  Reply
  anhhungthuysan
  anhhungthuysan
  25 Tháng mười hai 2014

  CHÚC AE VÀ BÀ CON MỘT MÙA GIÁNG SINH VUI VẺ HJHJHJJHJ
  Reply
  admin
  admin
  1 Tháng mười hai 2014

  Thử cái link đó đi bạn.
  Reply
  Trần Hương
  Trần Hương
  30 Tháng mười một 2014

  có b nào chỉ cho mình cách tải phần mềm spss với
  Reply

     

  Bầu chọn

  

  Bạn là Người An Phú?


  Truy cập

  Tình hình truy cập
  Hôm nay có: 33 lượt xem
  Tuần này có: 359 lượt xem
  Tháng này: 590 lượt xem
  Năm nay: 13902 lượt xem
  Tổng cộng: 1096683 lượt xem
  Kỷ lục: 58687 vào ngày 21.02.2015
  » » » Lập trình BlackBerry - nap01 User Interface

  Đây là trang lưu trữ các bài viết cũ


  Xin vui lòng truy cập địa chỉ mới:
  Người An Phu Online banner
  
  Người viếtNgười viết: hungtuan102 | Ngày viếtNgày viết: 11-05-2012, 19:45
  Lập trình BlackBerry - nap01 User Interface

  Viết ứng dụng BlackBerry có các thành phần giao diện đơn giản như layout, button, hình ành,...
  Khi click vào button tên quốc gia thì sẽ thay đổi quốc kỳ, thủ đô tương ứng với quốc gia đó.

  Trong bài viết

  
  http://nguoianphu.com/cong-nghe/lap-trinh/247-lap-trinh-blackberry-nap00-hello-world.html
  

  ta đã viết một ứng dụng Hello World rất đơn giản gồm một title của ứng dụng và một đoạn text ngắn trên màn hình.

   

  Hôm nay ta tiếp tục viết một ứng dụng với các tính năng đa dạng hơn.

  • Tạo một project mới, đặt tên là: nap01 User Interface
  • Chỉnh sửa file BlackBerry_App_Decriptor.XML theo ý bạn sao cho dễ nhận ứng dụng ra lúc chạy thử
  • Xóa bỏ package mặc định, tạo một package mới tên: com.ui

  Trong package này lần lượt tạo 2 class:

  1. UImain.java
  2. Uiscreen.java

  Lập trình BlackBerry - nap01 User Interface

   

  Trong bài này ta cần sử dụng hình ảnh, download những hình sau về máy (hoặc tìm hình khác nếu thich, chú ý kich thước):

  vietnam flag icon japan flag icon uk flag icon

   

  • Chèn những hình trên vào project, chú ý tên của hình:

  Project > Import

  Lập trình BlackBerry - nap01 User Interface

   

  File System > Next

  Lập trình BlackBerry - nap01 User Interface

   

  Browse > Chọn thư mục chứa hình > check vào tên hình > Finish

  Lập trình BlackBerry - nap01 User Interface

   

  Những hình này sẽ dduocj copy vào thư mục res của project.

  Lập trình BlackBerry - nap01 User Interface

   

  Bây giờ ta bắt đầu vào phần code.

  • class UImain sẽ được viết giống như class ChaoBlackBerryMain của bài trước, chỉ khác ở chỗ ta gọi lên màn hình class UIscreen

  
  package com.ui;import net.rim.device.api.ui.UiApplication;public class UImain extends UiApplication{    public static void main(String[] args){        UImain uiApp = new UImain();        uiApp.enterEventDisTHUOC-3er();    }    public UImain(){        pushScreen(new UIscreen());    }}
  

   

  • class UIscreen sẽ có một số tính năng mới:

   

  Ứng dụng của ta sẽ có giao diện chia làm 3 phần chính:

  Lập trình BlackBerry - nap01 User Interface

   

  • Phần trên cùng và dưới cùng do class HorizontalFieldManager quản lý
  • Phần giữa do class VerticalFieldManager quản lý.

  Đây là do ta tùy chọn:

  • Mặc định sẽ luôn có một class VerticalFieldManager quản lý các thành phần của ứng dụng (như bài Hello World, ta không cần gọi class quản lý giao diện nào nhưng các text vẫn sắp xếp được)
  • Quản lý các phần tử sắp thứ tự theo hàng ngang, trái qua phải (ví dụ: 3 button) thì dùng HorizontalFieldManager
  • Quản lý các phần tử sắp thứ tự theo hàng dọc, trên xuống dưới (vd: 2 hàng chữ "Thu do", xuống hàng "Nhan button de chon ten quoc gia") thì dùng VerticalFieldManager

  việc sử dụng class nào để quản lý giao diện có thể tham khảo thêm tại:

  
  https://bdsc.webapps.blackberry.com/java/documentation/ww_java_uinavigation/Managers_1969899_11.html
  

  • Ta khởi tạo các biến cho class UIscreen:

  
  public class UIscreen extends MainScreen{        HorizontalFieldManager _fileManagerTop;    VerticalFieldManager _fieldManagerMiddle;    HorizontalFieldManager _fieldManagerBottom;        BitmapField _bitMap;    Bitmap _vnImg, _jpImg, _ukImg;    LabelField _label;    BasicEditField _input;    String _thudo, _vnThudo, _jpThudo, _ukThudo;
   
  // class public UIscreen()
  ..............................................
  // class onClose()
  ..............................................
   
  }
  

  Các biến Bitmap dùng để chứa hình ảnh quốc kỳ, các biến String chứa tên thủ đô.

   

  • Ta viết hàm chính cho lớp UIscreen:

  
  // public class UIscreen extends MainScreen
  ................................................................................
  public UIscreen(){        super();        LabelField title = new LabelField("User Interface app",                 LabelField.ELLIPSIS | LabelField.USE_ALL_WIDTH);        setTitle(title);                _fileManagerTop = new HorizontalFieldManager();        _fieldManagerMiddle = new VerticalFieldManager();        _fieldManagerBottom = new HorizontalFieldManager();
          add(_fileManagerTop);        // them dong ke ngan cach ---------------------------        add(new SeparatorField());        add(_fieldManagerMiddle);        // them dong ke ngan cach ---------------------------        add(new SeparatorField());        add(_fieldManagerBottom);        
  // Top
  .......................
  // Middle
  ....................
  // Bottom
  .................
  }
   
  

  Để giao diện đẹp hơn, ta ngăn cách các thành phần layout bằng cách thêm các đường kẻ với hàm SeparatorField()

   

  • Tạo các object cho phần trên cùng: phần này chứa hình quốc kỳ, mỗi lần chỉ hiện một ảnh

  
  // Top        _vnImg = Bitmap.getBitmapResource("vn.png");        _jpImg = Bitmap.getBitmapResource("jp.png");        _ukImg = Bitmap.getBitmapResource("uk.png");                _bitMap = new BitmapField();        _bitMap.setBitmap(_vnImg);        _fileManagerTop.add(_bitMap);
  

  Mặc định cho hiện ảnh _vnImg

   

  Các object của phần giữa: phần này chứ tên thủ đô

  
  // Middle        _vnThudo = "Hanoi";        _jpThudo = "Tokyo";        _ukThudo = "London";        _thudo = _vnThudo;                _input = new BasicEditField("Thu do: ", _thudo);        _label = new LabelField("Nhan button de chon ten quoc gia");        _fieldManagerMiddle.add(_input);        _fieldManagerMiddle.add(_label);
  

   

  Các object của phần dưới cùng: phần này chứa các button, mỗi button mang tên một quốc gia.

  
  // Bottom        ButtonField vnBtn = new ButtonField("Vietnam");        ButtonField jpBtn = new ButtonField("Japan");        ButtonField ukBtn = new ButtonField(" UK ");                _fieldManagerBottom.add(vnBtn);        _fieldManagerBottom.add(jpBtn);        _fieldManagerBottom.add(ukBtn);
   
  // ham lang nghe su kien
  ............................
  

   

  Khi nhấn một button, sẽ phát sinh sự kiện làm thay đổi quốc ký, thủ đô ở 2 phần trên.

  
  FieldChangeListener listenerVietnam = new FieldChangeListener() {                        public void fieldChanged(Field field, int context) {                // TODO Auto-generated method stub                _bitMap.setBitmap(_vnImg);                _input.setText(_vnThudo);            }        };        FieldChangeListener listenerJapan = new FieldChangeListener() {                        public void fieldChanged(Field field, int context) {                // TODO Auto-generated method stub                _bitMap.setBitmap(_jpImg);                _input.setText(_jpThudo);            }        };        FieldChangeListener listenerUK = new FieldChangeListener() {                        public void fieldChanged(Field field, int context) {                // TODO Auto-generated method stub                _bitMap.setBitmap(_ukImg);                _input.setText(_ukThudo);            }        };                vnBtn.setChangeListener(listenerVietnam);        jpBtn.setChangeListener(listenerJapan);        ukBtn.setChangeListener(listenerUK);
  

   

  Như vậy ta đã viết xong giao diện và các thành phần của 3 phần layout. Trong đó, ta cũng viết sự kiện cho các object.

   

  Cuối cùng, ta viết hàm cho sự kiện thoát ứng dụng:

  
  public boolean onClose() {         Dialog.alert("Tam biet!");         System.exit(0);         return true;     }
  

   

  Source code:

   

  UImain.java

   

  UIscreen.java

   

  down

  
  http://www.mediafire.com/?kqi86wcso6ejsyb
  

  Từ khóa:

  blackberry
  Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký thành viên để Viết bài.
  
  Bình luận: 0
  Bài viết: 0
  ICQ: {icq}
  Họ tên:
  Trạng thái:

  #1 Park Ji Hưng

  Khách | 24 September 2012 00:39 | Ngày tham gia: --
  Trích dẫn
  Anh cho em hỏi! Em lưu dữ liệu dưới 1 file .txt! Em muốn lấy nó lên để đọc thì phải làm sao ạ? Em có thể sử dụng Token để save và load data như java bình thường được không anh?

  Em muốn alias 1 button thành 1 img được không anh?

  Thanks a nhiều!!! thank
  

  Add comment

  Họ tên:*
  E-Mail:*
  Câu hỏi:
  Thủ đô của Việt Nam là?
  Trả lời:*
  Đây là trang lưu trữ các bài viết cũ
  Xin vui lòng truy cập địa chỉ mới:
  Người An Phu Online banner