Bài viết nổi bật

  Bình luận mới

  Người gửi:
  Bài viết: Kinh nghiệm làm CMND và Hộ chiếu (Passport) t...
  Người gửi:
  Bài viết: Kinh nghiệm làm CMND và Hộ chiếu (Passport) t...
  Người gửi:
  Bài viết: Kinh nghiệm làm CMND và Hộ chiếu (Passport) t...
  Người gửi:
  Bài viết: Phần mềm hay - Danh ngôn desktop

  Thống kê

  Thông tin
  Thành viên có bài viết nhiều nhất:
    1    hungtuan102 214
    2    thientuhuynh 70
    3    anhhungthuysan 22
    4    admin 8
    5    Mách Dương 7
    6    angiangtoday.com 6
    7    huyentran_12b2 5
    8    gocmuaban.vn 5
    9    boyhendy84 4
    10    linhlinh 3

  Thành viên:
    Tổng số: 461   ( +0 )
    Đăng nhập trong tháng này: 0
    Đăng nhập trong 1 giờ qua: 0
    Bị BANNED: 276

  Bài viết:
    Tổng số: 381  ( +0 )
    trong tháng này: 0
    trong 1 giờ qua: 0
    chờ duyệt: 1

  Bình luận:
    Tổng số: 277  ( +0 )
    trong tháng này: 0
    trong 1 giờ qua: 0

  Đăng nhập

  

  Trò chuyện

  admin
  admin
  Today18:08:49

  Bạn thanhlam ơi, bài viết thi tuyển công chức mình đã đăng lên trước rồi.
  Nếu bạn muốn đăng bài thì nên viết dài hơn 1 chút.
  Nếu tin ngắn thì bạn ghi vô phần Trò Chuyện bên tay phải ấy.
  Cám ơn bạn.
  Reply
  admin
  admin
  25 Tháng mười hai 2014

  xiexie
  Reply
  anhhungthuysan
  anhhungthuysan
  25 Tháng mười hai 2014

  CHÚC AE VÀ BÀ CON MỘT MÙA GIÁNG SINH VUI VẺ HJHJHJJHJ
  Reply
  admin
  admin
  1 Tháng mười hai 2014

  Thử cái link đó đi bạn.
  Reply
  Trần Hương
  Trần Hương
  30 Tháng mười một 2014

  có b nào chỉ cho mình cách tải phần mềm spss với
  Reply

     

  Bầu chọn

  

  Bạn là Người An Phú?


  Truy cập

  Tình hình truy cập
  Hôm nay có: 131 lượt xem
  Tuần này có: 1588 lượt xem
  Tháng này: 8158 lượt xem
  Năm nay: 25720 lượt xem
  Tổng cộng: 1108501 lượt xem
  Kỷ lục: 58687 vào ngày 21.02.2015
  » » » Lập trình BlackBerry - nap00 Hello World

  Đây là trang lưu trữ các bài viết cũ


  Xin vui lòng truy cập địa chỉ mới:
  Người An Phu Online banner
  
  Người viếtNgười viết: hungtuan102 | Ngày viếtNgày viết: 3-05-2012, 13:02

  lap trinh blackberry
  Viết ứng dụng Hello World đơn giản trên BlackBerry (BB)


  Khi bắt đầu học bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào, ví dụ đầu tiên sẽ luôn là Hello World. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ gọi ứng dụng của minh là Hello Backberry hehe

  • Mở Eclipse BlackBerry development.

  Tạo một Project BlackBerry mới:

   

  File > New > BB Project

  lap trinh blackberry

   

  • Đặt tên project:

  ví dụ: nap00 Chao_BlackBerry

  Chú ý:

  Tên project nên viết không dấu, dính liền hoặc ngăn cách bằng dấu _

  Tránh đặt tên có có ký tự số đứng riêng (vd: Chao_BB 1) hoặc nhiều chữ rời rạc (vd: Chuong trinh Chao Black Berry)

  Điền tên project xong, chọn Finish như hình dưới, không chọn Next

  Để tiện phân loại, mỗi project sẽ có tiền tố napxx (như nap00, nap01,...) sắp theo số thứ tự

  lap trinh blackberry

   

  • Mặc định Eclipse sẽ tạo cho chúng ta một số file, ta chỉnh sửa file BlackBerry_App_DeWEB-2or.xml

  Titile: Tên của ứng dụng, sẽ hiện trên màn hình BB khi sử dụng, nên đặt tên dễ nhận biết, vd: Chao Black Berry

  Application Icons: Biểu tượng của ứng dụng, nên sử dụng một icon riêng để dễ nhận biết ứng dụng của mình khi chạy demo (sẽ làm ở cuối bài). Có thể lấy hình này: incon vietnam

  lap trinh blackberry

   

  • Tạo package mới cho ứng dụng.

  Theo mặc định Eclipse sẽ tạo một package tên là mypackage trong thư mục src, để hiểu rõ hơn về BB, ta nên xóa package này và viết lại package mới.

  Click phải chuột vào mypackge > Delete

  Click phải chuột vào src > New > Package

  lap trinh blackberry

  • Đặt tên cho package

  vd: com.main.chaoblackberry

  lap trinh blackberry

   

  Ok, bây giờ tới phần coding xanhmat

  • Một ứng dụng BB đơn giản sẽ có 2 class:
  1. class Main: chứa hàm main() và lắng nghe sự kiện, nó sẽ gọi các lớp giao diện để hiện lên màn hinh. Chúng ta it khi phải viết code cho class này met
  2. class Screen: tạo ra các chi tiết giao diện như Title, Text, Button, Menu,... Là một class quan trọng, code tập trung ở đây.

  lap trinh blackberry

  Đây là sơ đồ biểu diễn mối quan hệ cúa 2 class này

  • Tạo class Main để thực thi và quản lý ứng dụng:

  Click chuột phải vào package com.main.chaoblackberry > New > Class

  lap trinh blackberry

   

  Đặt tên class: ChaoBlackBerryMain

  lap trinh blackberry


  Đây là class chính, có nhiệm vụ lắng nghe và xử lý các thao tác lệnh của người dùng

  Class này extends class UIApllication có sẵn trong API của BB

  Trong hàm main() ta tạo một object mới cho class và thêm hàm enterEventDisTHUOC-3er() cho object đó để lắng nghe input từ người dùng.

  lap trinh blackberry

   

  class Main chỉ đơn giản như thế, các ứng dụng sau này ta cũng chỉ viết tương tự.

  Trong hình trên, chữ Main bị gạch dưới vì bị viết sai, phải viết đúng là main sorry

  Lúc này, ta co thể chạy được ứng dụng. Tuy nhiên, nó sẽ không có bất cứ thành phần giao diện nào hiện trên màn hình vì ta chưa gọi giao diện.

  Do đó, ta sẽ tạo một class mới để thiết kế giao diện.

  • Tạo class Screen để quản lý giao diện

  Tương tự như trên, click chuột phải vào package com.main.chaoblackberry > New > Class

   

  Đặt tên class: ChaoBlackBerryScreen

  Class này extends class MainScreen của BB để tạo ra các thành phần giao diện

   

  Trong class Screen, ta định nghĩa các thuộc tính như:

  Title: tiêu đề của ứng dụng, hiện trên màn hình khi chạy

  RichTextField: một đoạn text hiện trên nền ứng dụng.

   

  lap trinh blackberry

   

  Ngoài ra, ta tạo thêm hàm onClose()  để quản lý sự kiện người dùng tắt ứng dụng sẽ hiện ra một thông báo tạm biệt.

   

  • Đưa các thành phần giao diện của class Screen vào ứng dụng

  Quay lại class Main, tạo hàm xây dựng cho class Main. Trong hàm này, ta dùng hàm pushScreen() để đẩy các giao diện của class Screen ra màn hình.

  lap trinh blackberry

   

  Đơn giản vậy thôi, ta đã có một ứng dụng BB rồi.

  • Tiến hành chạy thử ứng dụng:

  Chọn Run as > BlackBerry Simulator

  lap trinh blackberry

   

  • Lần đầu tiên khi chạy sẽ hơi chậm. Có trường hợp Eclipse báo failed vì không thể khởi chạy được bộ giả lập. Trong trường hợp này,  khởi động lại eclipse.

  lap trinh blackberry

   

  • Phiên bản giả lập BB mới nhất khi viết bài này là BlackBerry 9900 Bold.

  Click chuột vào All > di chuyển bánh lăn chuột để tìm chương trình (chú ý icon)


  lap trinh blackberry

   

  • Khi duyệt đến ứng dụng, ta thấy title "ChaoBB" của nó trên màn hình

  lap trinh blackberry

   

  • Ứng dụng đơn giản như thế này:

   

  lap trinh blackberry

   

  • Khi tắt ứng dụng, sẽ có thông báo:

  lap trinh blackberry

   

  Source code:

  • ChaoBlackBerryMain.java

  [spoiler]

  
  package com.main.chaoblackberry;import net.rim.device.api.ui.UiApplication;public class ChaoBlackBerryMain extends UiApplication {        public static void main(String[] args){                ChaoBlackBerryMain chaoBB = new ChaoBlackBerryMain();        chaoBB.enterEventDisTHUOC-3er();    }    public ChaoBlackBerryMain(){        pushScreen(new ChaoBlackBerryScreen());    }    }
  

  [/spoiler]

  • ChaoBlackBerryScreen.java

  [spoiler]

  
  package com.main.chaoblackberry;import net.rim.device.api.ui.component.Dialog;import net.rim.device.api.ui.component.LabelField;import net.rim.device.api.ui.component.RichTextField;import net.rim.device.api.ui.container.MainScreen;public class ChaoBlackBerryScreen extends MainScreen{        public ChaoBlackBerryScreen(){        super();        String str_title = "Chao BB title";        String str_text = "Noi dung chinh, hien thi tren man hinh";        LabelField title = new LabelField( str_title ,            LabelField.ELLIPSIS | LabelField.USE_ALL_WIDTH);        setTitle(title);        add(new RichTextField(str_text));            }    public boolean onClose(){        Dialog.alert("Tam biet");        System.exit(0);        return true;    }}
  

  [spoiler]

   

  down

  http://www.mediafire.com/?lqxh22m7nccmlvp

  Từ khóa:

  blackberry
  Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký thành viên để Viết bài.
  
  Bình luận: 0
  Bài viết: 0
  ICQ: {icq}
  Họ tên:
  Trạng thái:

  #1 Park Ji Hưng

  Khách | 22 September 2012 21:53 | Ngày tham gia: --
  Trích dẫn
  Em muốn hạ simulator xuống như các dòng 88 hay 87 thì sao anh? thank
  
  Bình luận: 69
  Bài viết: 214
  ICQ: {icq}
  Họ tên: Võ Hùng Tuấn
  Trạng thái: Không online

  #2 hungtuan102

  Authors | 23 September 2012 09:58 | Ngày tham gia: 29.03.2010
  Trích dẫn
  Chào bạn Park Ji Hưng,
  Nếu bạn muốn có Simulator cho các dòng khác với simulator có sẵn trong JDE thì bạn phải cài bổ sung simulator cho từng model cụ thể tại:

  http://us.blackberry.com/sites/developers/...simulators.html

  Download và cài đặt simulator đó.
  Khi Run ứng dụng trên BB JDE, bạn config lại cho JDE chọn simulator mới.
  
  Bình luận: 0
  Bài viết: 0
  ICQ: {icq}
  Họ tên:
  Trạng thái:

  #3 Park Ji Hưng

  Khách | 24 September 2012 00:40 | Ngày tham gia: --
  Trích dẫn
  Cảm ơn anh, em làm được rồi! ngai
  

  Add comment

  Họ tên:*
  E-Mail:*
  Câu hỏi:
  Thủ đô của Việt Nam là?
  Trả lời:*
  Đây là trang lưu trữ các bài viết cũ
  Xin vui lòng truy cập địa chỉ mới:
  Người An Phu Online banner