Trang chủ > Quê hương An Phú > GIỚI THIỆU DỰ ÁN NÂNG CẤP MỞ RỘNG ĐƯỜNG TỈNH 957 HUYỆN AN PHÚ, TỈNH AN GIANG

GIỚI THIỆU DỰ ÁN NÂNG CẤP MỞ RỘNG ĐƯỜNG TỈNH 957 HUYỆN AN PHÚ, TỈNH AN GIANG


7-04-2011, 18:49. Người viết: thientuhuynh
GIỚI THIỆU DỰ ÁN NÂNG CẤP MỞ RỘNG ĐƯỜNG TỈNH 957 HUYỆN AN PHÚ, TỈNH AN GIANG
. Thông tin về dự án Tên Dự án Nâng cấp mở rộng đường tỉnh 957 Địa điểm dự án Huyện An Phú, tỉnh An Giang Mục tiêu dự án Đáp ứng nhu cầu đi lại, nhu cầu giao thương giữa huyện An Phú và các vùng lân cận. Tạo bộ mặt văn minh, văn hóa, góp phần phát triển kinh tế xã hội, xúc tiến CNH-HĐH Quy mô đầu tư Tổng chiều dài 34km, gồm các công trình: Nâng cấp sửa chữa: 03 cầu Nâng cấp và mở rộng đường. Đầu tư hệ thống cấp nước. Hình thức đầu tư Nâng cấp, mở rộng Phương thức đầu tư BOT Tổng vốn đầu tư dự kiến 192.425.750.000 đồng STT Chi phí Diện tích Kinh phí A Chi phí xây dựng 34km 119.000.000.000 B Chi phí bồi hoàn (tạm tính) 50.000.000.000 C Kiến thiết cơ bản khác 5.932.500.000 D Dự phòng 17.493.250.000 Thời gian thực hiện dự án 4 năm Chính sách ưu đãi đầu tư - Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong suốt thời gian thực hiện dự án. - Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 04 (bốn) năm đầu, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp trong 09 (chín) năm tiếp theo. - Miễn 100% tiền sử dụng đất. - Miễn thuế nhập khẩu hàng hóa theo quy định tại Điều 16 Nghị định 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu. - Được khấu hao nhanh đối với tài sản cố định (mức khấu hao tối đa không quá hai lần mức khấu hao theo chế độ khấu hao tài sản cố định). - Được chuyển lỗ và trừ vào thu nhập chịu thuế của những năm sau (thời gian chuyển lỗ không quá 05 năm). Hiệu quả xã hội - Nhà cửa trong khu vực sẽ được sắp xếp lại khang trang hơn. - Đời sống của nhân dân được cải thiện về vật chất và tinh thần. - Tăng hiệu năng về phát triển kinh tế nhờ có giao thông thuận lợi. - Sự đi lại làm ăn buôn bán của nhân dân được tiện lợi và sung túc hơn
Quay lại