Trang chủ > Quê hương An Phú > Expendable Elite

Expendable Elite


28-02-2015, 16:00. Người viết: hungtuan102
Expendable Elite: One Soldier's Journey into Covert Warfare

Expendable Elite: One Soldier's Journey into Covert Warfare

Biệt Đội Tinh Nhuệ: Hành Trình Trong Cuộc Chiến Bí Mật

Lược Dịch và Chú Giải.


Nội dung

Chương 1: Mệnh Lệnh Tối Mật - Secret Orders

Chương 2:


Quay lại