Trang chủ > Quê hương An Phú > Niềm vui của người dân ở 2 ấp Phú Mỹ, Phú Trung xã Phú Hôiị

Niềm vui của người dân ở 2 ấp Phú Mỹ, Phú Trung xã Phú Hôiị


2-11-2014, 09:30. Người viết: padan
Padan thành viên mới xin chào các bạn!

ấp Phú Mỹ, Phú Trung, xã Phú Hội

Trải qua những năm tháng giang nan với con đường đất, thì giờ đây người dân ở hai ấp Phú Mỹ, Phú Trung, xã Phú Hội bắt đầu được hưởng niềm vui sướng nhất. Bởi con lộ 957 đến năm 2016 đã hoàn thành.
Quay lại