Trang chủ > Quê hương An Phú > AN PHÚ ĐỔI MỚI

AN PHÚ ĐỔI MỚI


6-09-2011, 13:07. Người viết: anhhungthuysan
An Phú phát triển khó tưởng tượng
Thấm thoát đã 20 năm trôi qua rất nhanh, An Phú phát triển hôm nay là nhờ công lao của người đã miễn thuế nông nghiệp, lãnh đạo cấp cao quan tâm và không thể quên các chú Bí Thư, Chủ tịch huyện An Phú từng bước, từng bước, tìm cách cải thiện đời sống nhân dân, nâng cao dân trí, chấn chỉnh kỹ cương. Ngày 02 tháng 9 năm 2011 là bước mở đầu đánh dấu phát triển của huyện An Phú. Tôi còn nhớ cách đây 3 - 4 về trước, lễ Quốc Khánh bà con nông dân đến tham quan, dự lễ, đi bằng đò, ghe, lên bờ thì lầy lội. Nhưng hôm nay đi dự lễ trên con đường tráng nhựa rộng lớn, và An Phú hôm nay có nhiều xã đã bắt cầu từ ấp này sang ấp kia. Chẳng hạn như xã Vĩnh Hậu có rất nhiều cầu dây nối liền 2 bờ, từ ấp Vĩnh Thuấn sang ấp Vĩnh Bảo, ấp Vĩnh Lịnh sang ấp Vĩnh Bảo.....Đáng nói ở đây là cầu dây từ xã qua Thị trấn đó là cầu dây Vĩnh Trường và có hai cây cầu lớn nhất của huyện được nối với 2 Thị xã đó là: 1) Cầu Cồn Tiên (An Phú - TX Châu Đốc, 2) An Phú - TX Tân Châu( Phú Hữu - Phú Lộc). AN Phú cố gắn hơn nữa, phát triển hơn thế nữa. Để đạt mục tiêu dân giàu nước mạnh.
Quay lại